Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Veřejné dokumenty Makovice

Výroční zprávy, stanovy a přihlášky a další dokumenty.

Makovice public documents

Annual reports, statutes and application forms and other documents.

Interní dokumenty Makovice

Dokumenty potřebné k chodu našeho komunitního centra.

Makovice private documents

Documents needed to run our community centre.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Jiřího Chlebuse.

Need help?

Contact Jiri Chlebus for more information.

jiri.chlebus@gmail.com